Ceník

Ceník
 • výpis ze zdravotní dokumentace
 • posudek o zdravotní způsobilosti k práci
 • vyšetření zdravotní způsobilosti k práci typ I
 • vyšetření zdravotní způsobilosti k práci typ II
 • vyšetření a potvrzení pro řidičský průkaz
 • vyšetření a potvrzení pro zdravotní průkaz
 • vyšetření pro profesní průkazy / svářeč, lešenář.../
 • vyšetření pro sportovní činnost
 • vyšetření a potvrzení pro zbrojní průkaz
 • vyšetření a potvrzení pro přihlášku ke studiu
 • vyšetření pro cestu do zahraničí
 • bodové ohodnocení úrazu
 • aplikace očkovací látky nehrazené ze zdrav. pojištění / nezahrnuje cenu očkovací látky
 • 100 Kč
 • 200 Kč
 • 200 Kč
 • 400 Kč
 • 200 Kč
 • 200 Kč
 • 200 Kč
 • 200 Kč
 • 300 Kč
 • 200 Kč
 • 200 Kč
 • 200 Kč
 • 150 Kč
 • aplikace injekce do svalu nehrazené ze zdrav. pojištění
 • vyplnění formuláře úrazové pojistky
 • žádosti do domova pro seniory, do soc. ústavů aj.
 • vypsání lázeňského návrhu / samoplátce /
 • admin. výkony na žádost pacienta / výpis, kopie /
 • odběr krve na žádost pacienta následující potřebný léčebný proces / nezahrnuje cenu vyšetření v laboratoři /
 • 100 Kč
 • 200 Kč
 • 200 Kč
 • 300 Kč
 • 100 Kč
 • 100 Kč
 • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky (VZP)
 • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
 • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
 • 211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)