Aktuality

Aktuality
GDPR v ordinaci praktického lékaře
Na základě evropského nařízení ke GDPR je zdravotnický personál povinen zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje pacientů, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.