Aktuality


Od 1.11.2018 změna ordinační doby

Středa pouze Olšany - ordinační doba od 7:00 - 13:00 hod.

7:00 - 11:00 hod. akutní pacienti

11:00 - 13:00 hod. objednaní pacienti


Na základě evropského nařízení ke GDPR je zdravotnický personál povinen zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje pacientů, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které...