Ceník

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

(platnost od 1.7.2018) 

výpis ze zdravotní dokumentace

100 Kč

posudek o zdravotní způsobilosti k práci

200 Kč

vyšetření zdravotní způsobilosti k práci typ I

200 Kč

vyšetření zdravotní způsobilosti k práci typ II

400 Kč

vyšetření a potvrzení pro řidičský průkaz

200 Kč

vyšetření a potvrzení pro zdravotní průkaz

200 Kč

vyšetření pro profesní průkazy / svářeč, lešenář.../

200 Kč

vyšetření pro sportovní činnost

200 Kč

vyšetření a potvrzení pro zbrojní průkaz

300 Kč

vyšetření a potvrzení pro přihlášku ke studiu

200 Kč

vyšetření pro cestu do zahraničí

200 Kč

bodové ohodnocení úrazu

200 Kč

aplikace očkovací látky nehrazené ze zdrav. pojištění / nezahrnuje cenu očkovací látky /

150 Kč

aplikace injekce do svalu nehrazené ze zdrav. pojištění

100 Kč

vyplnění formuláře úrazové pojistky

200 Kč

vyplnění žádosti do domova pro seniory, do soc. ústavů aj.

200 Kč

vypsání lázeňského návrhu / samoplátce /

300 Kč

odběr krve na žádost pacienta následující potřebný léčebný proces / nezahrnuje cenu vyšetření v laboratoři /

100 Kč

administrativní výkony na žádost pacienta / výpis, kopie /

100 Kč

Smluvní pojištovny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky (VZP)
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)